Gas Fires List

Gas Fires For Inserts

INSERT Cast Back Solid Fuel Kit Class 1 Fires (NG) Class 2 Fires (NG) Pre-Cast Fires (NG)
Amsterdam c/w SFK08 GALLERY NG07 ×
Barcelona c/w SFK04 NG04 NG04 ×
Bolton UNIVERSAL SFK02 NG02n NG02n NG28
Chamberlain × 16" QUARRY GALLERY NG07 ×
Coronet c/w SFK19 NG19 ×
Crown c/w SFK02 NG02n NG02n ×
Crown 40x40 c/w SFK03 NG02n NG02n ×
Daisy c/w SFK04 NG04 NG04 ×
Edinburgh CB3 SFK03 NG04 NG04 ×
Edwardian c/w SFK08 GALLERY NG07 ×
Fitzwilliam c/w SFK06 NG06 × ×
Fulham CB3 SFK03 NG04 NG04 ×
Galway CB8gas/CB16sf SFK08 NG07 NG07 ×
Geneva c/w SFK03 NG04 NG04 ×
Gloucester c/w SFK02 NG02n NG02n ×
Hamilton × 16" QUARRY GALLERY NG07 ×
Henley c/w SFK02 NG02n NG02n ×
Jubilee c/w SFK02 NG02n NG02n ×
Kelmscott c/w SFK08 GALLERY NG07 ×
Landsdowne c/w SFK01 NG01nf × ×
Lytton c/w SFK02n NG02n NG02n ×
Mackintosh × 16" QUARRY GALLERY NG07 ×
Monroe × 16" QUARRY GALLERY NG07 ×
Montgomery c/w SFK10 NG10MR × ×
Northmoor CB8gas/CB16sf SFK08 GALLERY NG07 NG28
Nottage c/w SFK19 NG19 NG19 ×
Paris c/w SFK04 NG04 NG04 ×
Pembroke c/w SFK02 NG02n NG2 ×
Prince CB4 SFK04 NG04 NG4 ×
Radley c/w SFK02 NG02n NG02n ×
Regal c/w SFK19 NG19 NG19 ×
Royal UNIVERSAL SFK02 NG02n NG2 NG28
Sovereign CB8gas/CB16sf SFK08 GALLERY NG9 NG28
Sutton CB7 SFK19 NG19 NG19 NG28
Toulouse CB8gas/CB16sf SFK08 GALLERY NG9 NG28
Tradition c/w SFK17 NG17 × ×
Tregaron UNIVERSAL SFK02 NG02n NG02n NG28
Tulip CB8gas/CB16sf SFK08 GALLERY NG09 NG28
Westminster c/w SFK08 GALLERY NG09 ×

Gas Fires For Baskets

BASKET Solid Fuel Kit Class 1 Fires (NG)
Art Deco SFK11 NG11
Astra × NG27
Cantilever SFK12 NG12
Castle SFK22 NG22
Cottage Large SFK26 NG26
Cottage Small SFK26 NG33
Cromwell 16" × ×
Cromwell 18" × ×
Elan SFK12 NG12
Krypton SFK22KR NG22
Matrix SFK14 NG14
Neon SFK23 NG23
Nexus Large SFK12 NG12
Nexus Small SFK12 NG12
Pulse " NG27
Queen Anne SFK11 NG11
Swans Nest 18" × NG21
Swans Nest 24" × NG15
Swans Nest 30" × NG20
Swans Nest 36" × ×
Valencia 16" SFK23 NG23
Valencia 18" SFK12 NG12
Valencia 21" SFK14 NG14
Victorian Small SFK31
Voysey SFK23 NG23
Zen × NG12

Gas Fires For LPG

INSERT BASKET Solid Fuel Kit Class 1 Fires (LPG) Class 2 Fires (LPG) Pre-Cast Fires (LPG)
Amsterdam × SFK08 GALLERY & KIT LP07 ×
× Art Deco SFK11 LP11 × ×
× Astra × LP27 × ×
Barcelona × SFK04 LP04 LP04 ×
Bolton × SFK02 LP02 LP02 LP28
× Cantilever SFK12 LP12 × ×
× Castle SFK22 LP22 × ×
Chamberlain × 16" QUARRY GALLERY & KIT LP07 ×
Coronet × SFK19 LP19 LP19 ×
× Cottage Large SFK26 LP26 × ×
× Cottage Small SFK26 LP33 × ×
× Cromwell 16" × × × ×
× Cromwell 18" × × × ×
Crown × SFK02 LPG2 LP02 ×
Crown 40x40 × SFK03 LPG3 LP03 ×
Daisy × SFK04 LP04 LP04 ×
Edinburgh × SFK03 LP04 LP04 ×
Edwardian × SFK08 GALLERY & KIT LP07 ×
× Elan SFK12 LP12 × ×
Fitzwilliam × SFK06 LP06 × ×
Fulham × SFK03 LPG4 LP04 ×
Galway × SFK08 LPG9 LP07 ×
Geneva × SFK03 LPG4 LP04 ×
Gloucester × SFK02 LPG2 LP02 ×
Hamilton × 16" QUARRY GALLERY & KIT LP07 ×
Henley × SFK02 LP02 LP07 ×
Jubilee × SFK02 LPG2 LP02 ×
Kelmscott × SFK08 GALLERY & KIT LP07 ×
× Krypton SFK22KR LP22 × ×
Landsdowne × SFK01 LP01nf × ×
Lytton × SFK02n LP02 LP02 ×
Mackintosh × 16" QUARRY GALLERY & KIT LP07 ×
× Matrix SFK14 LP14 × ×
Monroe × 16" QUARRY GALLERY & KIT LP07 ×
Montgomery × SFK10 LP10MR × ×
× Neon SFK23 LP23 × ×
× Nexus Large SFK12 NG12 × ×
× Nexus Small SFK12 NG12 × ×
Northmoor × SFK08 GALLERY & KIT LP07 LP28
Nottage × SFK19 LPG19 LP19 ×
Paris × SFK04 LP04 LP04 ×
Pembroke × SFK02 LP02 LP02 ×
Prince × SFK04 LPG4 LP04 ×
× Pulse × LP27 × ×
× Queen Anne SFK11 LP11 × ×
Radley × SFK02 LP02 LP02 ×
Regal × SFK19 LPG19 LP19 ×
Royal × SFK02 LP02 LP02 ×
Sovereign × SFK08 GALLERY & KIT LP9 LP28
Sutton × SFK19 LP19 LP19 LP28
× Swans Nest 18" × LP21 × ×
× Swans Nest 24" × LP15 × ×
× Swans Nest 30" × LP20 × ×
× Swans Nest 36" × × × ×
Toulouse × SFK08 GALLERY & KIT LP9 LP28
Tradition × SFK17 LPG17 × ×
Tregaron × SFK02 LP02 LP02n LP28
Tulip × SFK08 GALLERY & KIT LP09 LP28
× Valencia 16" SFK23 LP23 × ×
× Valencia 18" SFK12 LP12 × ×
× Valencia 21" SFK14 LP14 × ×
× Victorian Small SFK31 LP11 × ×
× Voysey SFK23 LP23 × ×
Westminster × SFK08 GALLERY & KIT LP09 ×
× Zen × LP12 × ×